Tag Archives: Poetry

XXI

21 Nov

20170611_18071620170620_15265520170623_13254620170623_18361720170624_12474420170624_14061420170625_14024920170629_17093220170701_14231720170701_153504Snapchat-223073783Snapchat-381827280Snapchat-412786213Snapchat-934790954Snapchat-1542729946Snapchat-1552950945Snapchat-1668553285Snapchat-1749263007Snapchat-1902765316Snapchat-1930601158Snapchat-1946842439

Advertisements

9/4/201 7!!!!

9 Apr

20170220_15230120170226_140854

20170226_15595720170226_22343820170226_223537Snapchat-270824052Snapchat-278014430Snapchat-472071001Snapchat-1553159512Snapchat-1860578077Snapchat-2778196265776671368

naoidéag

19 Mar

20161025_14071420170222_13320820170226_140923IMG_20150827_170734IMG_20170111_130952_760

Snapchat-336704179Snapchat-634806879

Snapchat-911202413Snapchat-2131513901Snapchat-1971022860432686939Snapchat-2833678094736129324

foourth!

4 Mar

20150812_09160920150812_14310820161024_17013620161026_04005020161104_142609snapchat-347995743snapchat-529249590snapchat-960170579snapchat-1013675776snapchat-1421110164snapchat-1545623663snapchat-1830933663snapchat-1852901335snapchat-1987109136snapchat-2060313831snapchat-1916419447078463978snapchat-2464990411995182057snapchat-2560950617814298413snapchat-2818434975126225318snapchat-5432988880732485776