Tag Archives: hong kong

Fifteenth2Nineteen

15 Feb

20181002_19050420181118_22500620181004_11351420181005_13452620181005_15200420181005_15360120181105_10422420181120_15280920181120_15282020181120_16100020181120_16234320181120_162816Screenshot_20181111-084539_SnapchatScreenshot_20181111-084739_SnapchatScreenshot_20181111-084754_SnapchatScreenshot_20181111-084927_SnapchatScreenshot_20181111-084931_SnapchatScreenshot_20181111-085242_SnapchatScreenshot_20181111-085655_Snapchat

Advertisements
Gallery

121218

12 Dec

xin chào lads

26 Nov

20180529_15234320180529_15441620180611_17203820180614_15212920180623_14515520180708_12144720180708_16071820180711_14393220180716_13301320180717_13414320180717_17125920180717_21482520180717_22040020180717_22444720180717_22461520180718_09370920180718_09380520180718_10410420180718_10433820180718_10435320180718_11354420180718_113605-120180718_114412Inked20180717_162046_LI

Gallery

Nǐ hǎoTaipei

9 Nov

SoulTrain!

7 Jun

 

 

 

 

XXI

21 Nov

20170611_18071620170620_15265520170623_13254620170623_18361720170624_12474420170624_14061420170625_14024920170629_17093220170701_14231720170701_153504Snapchat-223073783Snapchat-381827280Snapchat-412786213Snapchat-934790954Snapchat-1542729946Snapchat-1552950945Snapchat-1668553285Snapchat-1749263007Snapchat-1902765316Snapchat-1930601158Snapchat-1946842439

17777777NOV十七

17 Nov

20170617_15081220170621_15281320170624_13202820170624_13335420170624_16190420170701_15412420170702_17422920170702_174255Snapchat-69514585Snapchat-181446871Snapchat-328408378Snapchat-1065802538Snapchat-1173707269Snapchat-1328144887Snapchat-1458274356Snapchat-1490702801Snapchat-1586295066Snapchat-1619561387Snapchat-1767635619Snapchat-1944628867